18.09.2023

Wróciły stare przepisy dotyczące redukcji punktów karnych dla kierowców

Magiel

Najlepsze fragmenty audycji magiel