Kontakt

Kontakt

Radio STREFA FM Piotrków
ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Email: [email protected]
Reklama i ogłoszenia: [email protected]
tel. 511 292 920
STUDIO 8.00 - 16.00: tel. 44 649 59 69
KRS: 0000171244
NIP: 771-22-55-993
REGON: 590611034
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

 

Nadawca programu

Nadawcą i wydawcą programu o nazwie "Radio STREFA FM" jest Radio PASMO Piotrków sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer koncesji: 372/K/2019-R
E-mail: [email protected]

 

Redaktor naczelny

Tomasz Stachaczyk

 

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01 fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Napisz do nas

Wyślij do nas wiadomość e-mail, wybierając odpowiedni temat wiadomości

Pozostałe informacje

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:
1) nazwa programu; RADIO STREFA FM PIOTRKÓW
2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; RADIO PASMO PIOTRKÓW SP. Z O.O.
2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy; ZARZĄD:
TOMASZ STACHACZYK
WIOLETTA RUTOWICZ
BEATA HOŁBOWICZ-STACHACZYK
3) adres jego siedziby; UL. JAGIELLOŃSKA 7, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej. UL. JAGIELLOŃSKA 7, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, e-mail: [email protected]
WWW.STREFA.FM
1a.   Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; TOMASZ MAREK STACHACZYK
1b.   Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535). TOMASZ MAREK STACHACZYK
1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism EPIOTRKOW.PL
1d.usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). WWW.STREFA.FM, WWW.EPIOTRKOW.PL, "TYDZIEŃ TRYBUNALSKI" WWW.TT.INFO.PL