11.09.2023

Czy pomnik "Bohaterom walk za Polskę i lud 1939-45" (Plac Niepodległości) należy usunąć?

Magiel

Najlepsze fragmenty audycji magiel