04.09.2023

Czy kandydaci do Sejmu i Senatu powinni przechodzić obowiązkowe badania psychiatryczne i psychologiczne?

Magiel

Najlepsze fragmenty audycji magiel