Kontakt

Radio STREFA FM Piotrków
ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Email: [email protected]
Reklama i ogłoszenia: [email protected]
tel. 511 292 920
STUDIO 8.00 - 16.00: tel. 44 649 59 69
KRS: 0000171244
NIP: 771-22-55-993
REGON: 590611034
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

 

Nadawca programu

Nadawcą i wydawcą programu o nazwie "Radio STREFA FM" jest Radio PASMO Piotrków sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer koncesji: 372/K/2019-R
E-mail: [email protected]

 

Redaktor naczelny

Tomasz Stachaczyk

 

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01 fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.