Sportowiec roku

      

     Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku Ziemi Piotrkowskiej wrósł już na stałe w  kalendarz imprez naszego regionu i zyskał zasłużoną rangę. Na przełomie starego i nowego roku, wielotysięczna rzesza sympatyków sportu, mieszkańców regionu piotrkowskiego wybiera najbardziej utalentowanych, zasłużonych, popularnych sportowców oraz trenerów działających w klubach sportowych na tym terenie.

     Ostatecznego podziału tytułów wśród sportowców i działaczy wskazanych przez czytelników tygodnika „Tydzień Trybunalski” i słuchaczy Radia STREFA FM Piotrków oraz użytkowników portalu ePiotrkow.pl dokonuje Kapituła Plebiscytu. Uroczyste ogłoszenie wyników PLEBISCYTU NA SPORTOWCA I TRENERA ROKU ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ następuje podczas Wielkiego Balu Mistrzów Sportu. Każdego roku w uroczystości tej uczestniczy blisko 300 osób - najbardziej opiniotwórczych reprezentantów środowiska sportowego, życia kulturalnego, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnej administracji oraz parlamentarzystów.

     Włączenie się organizację tak prestiżowego przedsięwzięcia staje się skutecznym elementem strategii wizerunkowej  oraz umacnia pozytywny wizerunek partnerskiej firmy w regionie.