Dyktando

      Dyktando trybunalskie to impreza organizowana przez redakcję "Tygodnia Trybunalskiego" od 2006 roku, wtedy właśnie piotrkowianie napisali wspólnie dyktando po raz pierwszy.

     Głównym celem pomysłodawców imprezy było podtrzymanie dbałości o język polski, a także sprawdzenie stanu wiedzy mieszkańców naszego regionu. Od samego początku w organizacji imprezy redakcji “Tygodnia Trybunalskiego” pomagała piotrkowska uczelnia, wówczas Akademia Świętokrzyska, dziś Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

      Co roku do sprawdzianu wiedzy z zakresu znajomości zasad  ortografii i interpunkcji zgłasza się coraz więcej chętnych. Wśród nich są zarówno osoby piastujące ważne funkcje w mieście, przedstawiciele władz, przedsiębiorcy, ludzie kultury jak również  mieszkańcy Piotrkowa i okolic, którzy zgłoszą wcześniej chęć uczestnistwa w tej imprezie. Osoby które wykażą się największą wiedzą i najlepiej poradzą sobie z zawiłościami języka polskiego, otrzymują cenne nagrody.